Používame súbory cookies

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti, zapamätanie si preferencií a zlepšovanie použiteľnosti webu. Súhlas môžete vyjadriť kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".

Nastavenie Súhlasím

Súhlas môžete tiež odmietnuť.

Preskočiť na obsah

Výhody magnetického separátora ECS

 • Separácia kovových častíc od 1 mm
 • Účinnosť separácie > 99 %
 • Záruka 3 roky
 • Eddy current separátory za atraktívnu cenu

Eddy Current Separátory (ECS) / Magnetické separátory neželezných kovov

Eddy Current Separator ECS-E BULL

Eddy Current separátor (ECS) sa používa na oddeľovanie kovových a neferomagnetických materiálov od nekovových materiálov. Tento magnetický separátor nemagnetických kovov pracuje na princípe tzv. vírivých prúdov, ktoré sú indukované magnetickým valcom. Magnetický valec (rotor separátora) s veľmi silnými neodýmovými magnetmi je vsadený v dopravníku a pri vysokých otáčkach (keď sa magnetické póly rýchlo striedajú) vytvára magnetické pole, ktoré krátkodobo zmagnetizuje aj neferomagnetické kovové materiály. Magnetická polarita takto zmagnetizovaných častíc je rovnaká ako polarita magnetického poľa vytváraného rotorom separátora. Zmagnetizované materiály sú odpudzované a automaticky vyhadzované z dopravníkového pásu.

ECS separátory dokážu separovaný materiál efektívne rozdeliť na dve frakcie:

 • nemagnetické kovy (napr. hliník, meď, mosadz,…)
 • nekovové materiály (plast, drevo, sklo,…)

Eddy current separátory sa často používajú pri recyklácii odpadov a v priemyselných procesoch, kde je potrebné oddeliť kovové (aj nemagnetické) častice od nekovových materiálov, ako sú napríklad plasty, sklo či drevo.

Výhodou eddy current separátorov je, že sú veľmi účinné a rýchle, čo znamená, že sa môžu používať v priemyselných procesoch s vysokou výrobnou kapacitou. Eddy current separátory sú veľmi efektívnymi nástrojmi na recykláciu a spracovanie kovových materiálov.

Treba zdôrazniť, že ECS sa nepoužívajú na separáciu feromagnetických nečistôt a na ich správne fungovanie je nevyhnutné, aby bol separovaný materiál zbavený feromagnetických nečistôt (napr. predradením[JP1]  konvenčného magnetického separátora). Prípadné ojedinelé feromagnetické nečistoty separátor zachytí.

Eddy current separátor s centricky alebo excentricky uloženým rotorom?

Separátory nemagnetických kovov vyrábame v dvoch variantoch. Líšia sa polohou rotora a počtom magnetických pólov:

 1. Separátory s centricky uloženým rotorom (ECS-C RAM)
  Tieto separátory sú určené na separáciu väčších nečistôt od 50 mm, preto sú vhodné napr. na separáciu komunálneho odpadu. Ich výhodou je nižšia cena a vysoká kapacita.
 2. Separátory s excentricky uloženým rotorom (ECS-E BULL)
  Vďaka svojej konštrukcii umožňujú indukovať silné magnetické pole a sú tak vhodné aj na separáciu veľmi malých nečistôt od 1 mm. Svoje uplatnenie tak nájdu napr. pri separácii elektroodpadu. Pri našich separátoroch možno meniť polohu rotora počas chodu separátora, čo umožňuje precízne nastavenie separátora podľa separovaného materiálu. To umožňuje dosiahnuť najefektívnejšiu separáciu.

Sme pyšní, že vyrábame ECS separátory za atraktívnu cenu, ale nemusíme pritom robiť žiadne ústupky na úkor kvality. Všetky výrobky dôkladne testujeme a kontrolujeme, aby sme sa uistili, že spĺňajú naše prísne štandardy kvality. Takto môžeme zaručiť, že naši zákazníci dostanú za svoje peniaze vynikajúcu hodnotu a získajú zariadenie, ktoré je spoľahlivé, efektívne a dlhodobo udržateľné.

Prečo si vybrať Eddy Current separátory SOLLAU?:

 • prvotriedna kvalita za zaujímavú cenu
 • nastavenie polohy rotora počas chodu separátora = najlepšie výsledky separácie
 • jednoduchá výmena krycieho plášťa rotora
 • rýchla výmena dopravného pásu
 • bezplatne otestujeme váš materiál a navrhneme najvhodnejšie zariadenie

Záruka 3 roky / 5 year warrantySOLLAU záruka 3 roky

Za kvalitou našich eddy current separátorov si stojíme, preto na ne poskytujeme záruku 5 rokov! Na naše magnetické separátory sa môžete spoľahnúť! V oblasti magnetickej separácie sme špecialisti.

Prínosy použitia separátora

 • Efektivita: Eddy current separátor je veľmi účinný pri oddeľovaní kovových materiálov z odpadu. Z odpadu dokáže odstrániť až 99 % kovových materiálov.
 • Šetrnosť k životnému prostrediu: Eddy current separátor pomáha znižovať množstvo odpadu a ukladanie odpadu na skládkach, čo prispieva k ochrane životného prostredia.
 • Automatizácia: Eddy current separátor môže byť ľahko integrovaný do automatizovaných procesov a umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie triedenie materiálov.
 • Vysoká kapacita: Eddy current separátor dokáže spracovať veľké množstvo materiálu za krátky čas, preto je ideálny na priemyselné použitie.
 • Široké využitie: Eddy current separátor sa používa v odvetviach, ako sú triedenie odpadov, triedenie kovov a recyklovaných materiálov.

Ako sa o vás postaráme?

O váš projekt sa postaráme od začiatku až do konca. U nás to objednávkou nekončí. Po celý čas používania separátora vám poskytneme špičkovú podporu.

1.
Prídeme

2.
Zameriame a a navrhneme

3.
Vyrobíme na mieru

4.
Nainštalujeme

5.
Sprevádzkujeme a zaškolíme

6.
Poskytneme autorizovaný servis

Jednoduchá údržba

Každé zariadenie vyžaduje údržbu. Uvedomujeme si však, že tento čas je žiaduce skrátiť na minimum. Náš separátor sme vyrobili tak, aby bolo možné ľahko a veľmi rýchlo vymeniť pás dopravníka aj krycí plášť magnetického rotora. Výmenu pásu aj krycieho plášťa rotora možno urobiť za niekoľko minút. Postup výmeny je veľmi jednoduchý, takže ho zvládne aj obsluha separátora, Keďže nie je potrebný odborný zásah servisného technika, náklady na servis separátora možno redukovať.

Výmena dopravníkového pásu za 6 minút – ECS–E BULL

Automatické mazanie ložísk

Ložiská magnetického rotora a plášťa magnetického rotora premazáva automatický mazací systém riadený PLC. V riadiacom systéme PLC môžete jednoducho nastaviť interval mazania alebo prerušiť mazanie, napr. pri vypnutí separátora alebo odstavení linky. Ak obsah maziva klesne pod požadovanú hodnotu, svetelná signalizácia priamo na mazacej kapsule a v riadiacom systéme obsluhu upozorní na potrebu výmeny mazacej kazety (tá je bežne dostupná).

Ložiská hnaného valca dopravníkového pásu sú za bežných prevádzkových podmienok bezúdržbové, v prípade potreby ich možno domazať štandardnými prostriedkami.

Rozdeľovací modul s prídavnou klapkou

Rozdeľovací modul s prídavnou klapkouNa dobrú funkciu separátora je kľúčové správne nastavenie klapky, ktorá oddeľuje jednotlivé odseparované časti materiálu. Dali sme si záležať, aby bolo ovládanie tejto klapky jednoduché a aby dokonale plnila svoju funkciu. Pri triediacej klapke je možné nielen plynule nastaviť jej polohu v dvoch osiach, ale nastaviť aj jej uhol. Vďaka tomu je možné separátor nastaviť tak, aby boli výsledky separácie čo najlepšie.

Separátor možno vybaviť prídavnou klapkou, ktorá je umiestnená v spodnej časti rozdeľovacieho modulu. Použitie tejto klapky má zmysel v prevádzkach, v ktorých sa vyžaduje, aby boli obe frakcie (nemagnetické kovy a inertný materiál) 100 % čisté. Triediacu klapku nastavíme tak, aby odseparované nemagnetické kovy boli úplne bez prímesi inertného materiálu. Zároveň prídavnú klapku nastavíme tak, aby inertný materiál neobsahoval prímesi nemagnetických kovov. Dostaneme tak dve úplne čisté frakcie a zvyšok materiálu (inertný materiál s malou prímesou nemagnetických kovov), ktorý môžeme znova separovať a dosiahnuť tak dokonalú čistotu oboch frakcií.

Účinnosť Eddy Current separátora

Účinnosť každého vyrobeného separátora dôkladne overujeme. Pri Eddy Current separátoroch testujme aj ich schopnosť separovať nemagnetické kovy. Na testovanie používame alumíniové a mosadzné plechy s rozmermi 20 x 20 mm, 10 x 10 mm a 5 x 5 mm.

Separátor ECS-E je schopný separovať tieto nečistoty už od rozmeru 1 x 1 mm, a to pri oboch materiáloch (alumínium aj mosadz).

Videozáznamy z týchto testov nájdete v záložke Zachytávanie etalónov.

Zakladáme si na tom, že naše výrobky dokonale plnia potreby zákazníkov, preto ponúkame, že na našich separátoroch zadarmo otestujeme materiál, ktorý potrebujete roztriediť. Na základe týchto testov vám navrhneme najvhodnejšie zariadenie[JP1] .

Podmienky na zabezpečenie správnej funkcie separátorov neželezných kovov

Triediaca linkaVzhľadom na to, že dosah magnetického poľa pri tomto type separátora je pomerne krátky, na dopravníkový pás separátora treba rozprestrieť čo najnižšiu vrstvu materiálu. Je to preto, aby výška materiálu na páse približne zodpovedala materiálovej frakcii a vytvárala jednoliatu monovrstvu. Materiál by mal na pás padať voľne. To možno dosiahnuť napríklad pomocou vibračného podávača alebo iných špeciálnych prvkov, ktoré zabezpečia dobré rozprestretie materiálu na páse.

Pri verziách s centricky umiestneným rotorom je vysoké riziko poškodenia pásu aj samotného valca feromagnetickou časticou zachytenou magnetickým poľom rotora. Najmä pri centrických variantoch separátora je preto dôležité dôsledne dbať na odseparovanie častíc Fe už pred vstupom materiálu na dopravníkový pás. Na separáciu nežiaducich kovových častíc použite magnetický bubon, valec, dosku alebo ich kombináciu

Certifikát TESYDOSOLLAU – naše výrobky zvárajú skutoční profesionáli!

Oprávnenie firmy SOLLAU:
Oprávnenie na zváranie tlakových zariadení podľa PED 2014/68/EU
Certifikát podľa EN-ISO 3834 - 2, EN 1090 - 2, EN 13480 - 1 až 5, EN 13445 - 1 až 5

Hlavnými výhodami eddy current separátora s centricky uloženým rotorom je atraktívna cena a vysoká kapacita.

ECS-C RAM

Magnetický separátor s centricky uloženým rotorom (ECS-C RAM)

 • separácia kovových častíc od 50 mm
 • centricky uložený rotor
 • pracovná šírka 500 – 2 000 mm

*/

Použitie

Separátor nemagnetických kovov ECS-C RAM má centricky uložený rotor, takže je vhodný na separáciu nemagnetických kovov väčších rozmerov. Typickým použitím je separácia nemagnetických kovov (napr. Al plechoviek) z komunálneho odpadu.

Svoje uplatnenie nájde najmä v  oblastiach:

 • recyklácia komunálnych odpadov
 • recyklácia odpadového skla
 • recyklácia stavebných materiálov

<
VýrobokVeľkosť zachytiteľných častícPracovná šírka (mm)Dátová karta
ECS-C 500 RAM od 50 mm 500 zobraziť PDF
ECS-C 600 RAM od 50 mm 600 zobraziť PDF
ECS-C 800 RAM od 50 mm 800 zobraziť PDF
ECS-C 1000 RAM od 50 mm 1000 zobraziť PDF
ECS-C 1200 RAM od 50 mm 1200 zobraziť PDF
ECS-C 1500 RAM od 50 mm 1500 zobraziť PDF

Hlavnými výhodami eddy current separátora s excentricky uloženým rotorom je možnosť separácie aj veľmi malých nečistôt, možnosť nastaviť polohu rotora počas prevádzky separátora, čo umožňuje plynule meniť nastavenie separátora a dosiahnuť tak čo najlepšie výsledky separácie.

ECS-E BULL

Magnetický separátor s excentricky uloženým rotorom (ECS-E BULL)

 • separácia kovových častíc od 1 mm
 • excentricky uložený rotor
 • nastavenie polohy rotora počas prevádzky separátora
 • jednoduchá výmena krycieho plášťa rotora
 • rýchla výmena dopravného pásu
 • prídavná rozdeľovacia klapka
 • pracovná šírka 500 – 2 000 mm

Použitie

Separátor nemagnetických kovov ECS-E BULL má excentricky uložený rotor, čo umožňuje separovať nemagnetické kovy aj veľmi malých rozmerov.

Svoje uplatnenie nájde najmä v oblastiach:

 • recyklácia elektroodpadu
 • recyklácia plastov
 • recyklácia gumy

Plynulé nastavenie polohy rotora počas chodu separátora:

Separovaný odpad môže mať rôzne vlastnosti (frakcia, materiál atď.). Separátory s excentricky uloženým rotorom umožňujú nastaviť jeho polohu tak, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky separácie. Náš eddy current separátor ECS-E BULL je unikátny tým, že umožňuje nastavovať polohu rotora bez prerušenia prevádzky separátora! V priebehu separácie môže dôjsť k zmene charakteristiky separovaného odpadu (iná frakcia, iný materiál) a obsluha triediacej linky na to musí reagovať zmenou polohy rotora separátora. Náš separátor umožňuje túto zmenu robiť počas prevádzky, čím sa skracuje čas odstávky potrebný na zmenu nastavenia separátora.

Typické oblasti použitia: drvený odpad z domácnosti, plastová a gumová drvina, drvený elektroodpad, drevený a kompostovateľný materiál, biomasa, automobilová drvina, zlievarenský piesok a drvená zlievarenská troska, odstraňovanie hliníkových zátok a krúžkov z drveného skla, separácia neželezných kovov z alternatívnych palív pre cementárne a elektrárne, čistenie hrubšej trosky zo spaľovní, použitie pri demolačných prácach atď.

Typickými aplikačními oblastmi jsou drcený odpad z domácností, plastová a gumová drť, drcený elektroodpad, dřevný a kompostní materiál, biomasa, automobilová drť, slévárenský písek a drcená slévárenská struska, odstranění hliníkových zátek a prstenců z drceného skla, separace neželezných kovů z alternativních paliv pro cementárny a elektrárny, čištění hrubší strusky ze spaloven, použití při demoličních pracích atd.

*/
VýrobokVeľkosť zachytiteľných častícPracovní šírka (mm)Dátová karta
ECS-E 500 BULL 12 1 - 300 mm 500 zobraziť PDF
ECS-E 600 BULL 12 1 - 300 mm 600 zobraziť PDF
ECS-E 800 BULL 12 1 - 300 mm 800 zobraziť PDF
ECS-E 1000 BULL 12 1 - 300 mm 1000 zobraziť PDF
ECS-E 1200 BULL 12 1 - 300 mm 1200 zobraziť PDF
ECS-E 1500 BULL 12 1 - 300 mm 1500 zobraziť PDF
ECS-E 1800 BULL 12 1 - 300 mm 1800 zobraziť PDF
ECS-E 2000 BULL 12 1 - 300 mm 2000 zobraziť PDF


  V ktorých priemyselných odvetviach sa používa magnetický separátor nemagnetických kovov?