Používame súbory cookies

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti, zapamätanie si preferencií a zlepšovanie použiteľnosti webu. Súhlas môžete vyjadriť kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".

Nastavenie Súhlasím

Súhlas môžete tiež odmietnuť.

Preskočiť na obsah

Výhody magnetického separátora MV-R

 • separácia častíc z nehrdzavejúcej ocele a slabo magnetických častíc
 • automatické čistenie bez prerušenia toku materiálu
 • magnetická indukcia až 11 000 G
 • výroba separátora na mieru

Magnetické separátory nehrdzavejúcej ocele MV-R

Extrémne silný magnetický separátor MV-R sa používa na nepretržitú a automatickú separáciu aj veľmi malých a slabo magnetických kúskov nehrdzavejúcej ocele.

Konštrukcia separátora nehrdzavejúcej ocele

Mimoriadne výkonný, ale kompaktný a výškovo nastaviteľný magnetický separátor nehrdzavejúcej ocele MV-R sa skladá z dvojice valcov. Hnací valec je magnetický s radiálnym pólovaním. Má reguláciu rýchlosti otáčania podľa charakteru čisteného materiálu a prevádzkových potrieb. Hnaný valec je nemagnetický. Táto dvojica valcov je navzájom spojená tenkým, ale veľmi odolným polyuretánovým dopravníkovým pásom, ktorý je vhodný aj na použitie v potravinárstve. Je antistatický a má zvýšenú odolnosť voči pôsobeniu tepla a minerálnych olejov.

Magnetické pole magnetického valca dosahuje maximálnu výšku približne 10 mm, preto sa odporúča, aby výška materiálu prepravovaného na páse nepresiahla 10 mm – to znamená, že materiál by mal na pás padať v rovnomernej vrstve a mal by byť uvoľnený, napr. pomocou vibračného podávača.

Ako funguje separátor nehrdzavejúcej ocele?

Magnetické kovové nečistoty sú zachytené magnetickým poľom valca a vynesené až za jeho os, zatiaľ čo vyčistený (t. j. nemagnetický) materiál pôsobením gravitácie odpadáva na vyústenie dopravníkového valca. Vďaka špeciálnemu rozdeľovaču prúdu magnetického a nemagnetického materiálu (nastaviteľný uhol aj os) je  možné prispôsobiť aj účinnosť magnetickej separácie požadovanej výrobnej kapacite a charakteru čisteného materiálu. Z čisteného materiálu je prípadne možné oddeliť ešte tretiu frakciu, ktorá sa nachádza medzi čistým materiálom a feromagnetickými nečistotami, t. j. slabo magnetický materiál, čiastočne kontaminovaný časticami Fe.

Treba pripomenúť, že primárna nehrdzavejúca oceľ je väčšinou nemagnetická, počas jej priemyselného použitia a spracovania (obrábanie, lisovanie, drvenie, opakované nárazy, tepelné spracovanie atď.) dochádza k narušeniu pôvodnej nemagnetickej kryštalickej mriežky a nehrdzavejúca oceľ sa stáva mierne magnetickou. V porovnaní s bežnou oceľou či železom je magnetizovateľnosť opracovanej nehrdzavejúcej ocele len niekoľko percent, preto ju môže zachytiť len extrémne silné magnetické pole.

Vysokoindukčný magnetický valec je preto určený pre najnáročnejších priemyselných klientov, ktorí vyžadujú separovanie aj veľmi slabo magnetických častíc z nehrdzavejúcej ocele, pričom prevádzková kapacita separátora závisí aj od maximálnej veľkosti frakcie zachytávaného materiálu z nehrdzavejúcej ocele. S klesajúcou frakciou klesá aj separačná kapacita zariadenia, pretože čím je separovaná častica menšia, tým ju separátor ťažšie zachytí. MV-R spoľahlivo zachytí slabo magnetické častice už od 0,1 mm, pričom však dokáže náhodne odseparovať kúsky nehrdzavejúcej ocele už od veľkosti 30 mikrónov. Separátor ponúkame v pracovných šírkach od 500 do 1 500 mm.

Ako sa o vás postaráme?

O váš projekt sa postaráme od začiatku až do konca. U nás to objednávkou nekončí. Po celý čas používania separátora vám poskytneme špičkovú podporu.

1.
Prídeme

2.
Zameriame a a navrhneme

3.
Vyrobíme na mieru

4.
Nainštalujeme

5.
Sprevádzkujeme a zaškolíme

6.
Poskytneme autorizovaný servis

Výhody separátora nerezovej ocele

Vďaka kvalite materiálov použitých pri výrobe magnetického valca MV-R (zostava extra silných  magnetov NdFeBv kombinácii so špeciálnymi oceľovými podložkami, veľmi tenkým a pritom vysoko odolným dopravníkovým pásom) tento špičkový separátor môže dosiahnuť povrchovú magnetickú indukciu až 21 000 G. To je hodnota, ktorou sa doteraz mohli pochváliť iba elektromagnetické separátory. Na druhej strane treba zdôrazniť, že z pohľadu praktického využitia magnetického valca nie je až taká dôležitá hodnota dosiahnutej magnetickej indukcie, ale predovšetkým hustota magnetických pólov, pretože MV-R sa často aplikuje na zachytávanie veľmi malých feromagnetických častíc. Ak by boli vzdialenosti medzi magnetickými pólmi príliš veľké (aby sa dosiahla maximálna magnetická indukcia), takto vytvorené veľmi silné magnetické pole by nebolo možné použiť na zachytenie malých kontaminantov, pretože magnetické častice by sa prešmykli medzi príliš  vzdialenými magnetickými pólmi. Aby sa maximalizoval efekt a zachytili sa aj veľmi malé feromagnetické častice, pólovanie je veľmi husté a optimálna hodnota magnetickej indukcie na povrchu valca sa pohybuje okolo 11 000 G.

Okrem vysokej účinnosti magnetickej separácie sú ďalšími výhodami tohto špičkového zariadenia nízka spotreba elektrickej energie, nízke prevádzkové náklady, široká škála uplatnenia (vrátane potravinárstva), vysoká odolnosť a modularita. Možno ho ľahko integrovať do existujúcich spracovateľských liniek alebo dodatočne doplniť ďalšími spracovateľskými prvkami, ako je napríklad vibračný podávač.

Certifikát TESYDOSOLLAU – naše výrobky zvárajú skutoční profesionáli!

Oprávnenie firmy SOLLAU:
Oprávnenie na zváranie tlakových zariadení podľa PED 2014/68/EU
Certifikát podľa EN-ISO 3834 - 2, EN 1090 - 2, EN 13480 - 1 až 5, EN 13445 - 1 až 5

MV-R

 • výškovo nastaviteľné vyhotovenie
 • dopravníkové pásy spĺňajú normy FDA, sú antistatické, odolné proti pretrhnutiu a ohňu
 • priemer magnetického valca: 300 mm

Extrémne silný magnetický separátor MV-R sa používa na nepretržitú a automatickú separáciu aj veľmi malých a slabo magnetických kúskov nehrdzavejúcej ocele.

VýrobokPracovná šírka (mm)Dátová karta
MV-R 500 N 500 zobraziť PDF
MV-R 1000 N 1000 zobraziť PDF
MV-R 1500 N 1500 zobraziť PDF  V ktorých priemyselných odvetviach sa používa separátor nehrdzavejúcej ocele?

  Extrémne silný magnetický separátor nehrdzavejúcej ocele MV-R nachádza uplatnenie najmä pri spracovaní elektrošrotu, trosky zo spaľovní, ťažkých frakcií z drviacich liniek a všeobecne pri recyklácii kovov.