Používame súbory cookies

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti, zapamätanie si preferencií a zlepšovanie použiteľnosti webu. Súhlas môžete vyjadriť kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".

Nastavenie Súhlasím

Súhlas môžete tiež odmietnuť.

Preskočiť na obsah

Výhody magnetického separátora MSR-AC

 • automatické čistenie bez prerušenia toku materiálu
 • veľká prevádzková kapacita
 • spracovanie aj ťažšie priestupných materiálov
 • zvýšená odolnosť voči abrázii
 • neodýmové magnety s indukciou až 18 700 G
 • zachytávanie častíc Fe od 1 mikrónu

Rotačné magnetické separátory MSR-AC

Rotačný magnetický separátor s automatickým čistením je určený na separáciu jemných feromagnetických častíc z voľne padajúceho (aj horšie priestupného) materiálu a chráni pred poškodením stroje a zariadenia, ktoré následne vyčistený materiál spracúvajú.

Prínosy použitia separátora

 • materiál zbavený feromagnetických prímesí
 • permanentná ochrana technologického zariadenia
 • plynulá výrobná prevádzka

Ako sa o vás postaráme?

O váš projekt sa postaráme od začiatku až do konca. U nás to objednávkou nekončí. Po celý čas používania separátora vám poskytneme špičkovú podporu.

1.
Prídeme

2.
Zameriame a a navrhneme

3.
Vyrobíme na mieru

4.
Nainštalujeme

5.
Sprevádzkujeme a zaškolíme

6.
Poskytneme autorizovaný servis

Magnetický rotačný separátor so systémom automatického čistenia umožňuje ľahké, vysoko účinné a rýchle oddelenie aj tých najjemnejších magnetických kovových nečistôt (vo veľkosti od 1 µm) zo sypkých materiálov a chráni pred poškodením stroje a zariadenia spracúvajúce už vyčistený materiál. MSR-AC dokáže odseparovať aj slabo magnetickú nehrdzavejúcu oceľ a poradí si aj s niektorými menej priepustnými alebo abrazívnejšími materiálmi, ktoré by bežný magnetický separátor so statickými roštami zablokoval alebo poškodil. Magnetické trubice vnútri separátora sa striedavo automaticky čistia, čím sa zabezpečuje nepretržitá separácia feromagnetických častíc aj kontinuálna výrobná prevádzka.

Hlavné výhody rotačného separátora MSR-AC s automatickým čistením

 • Ako jeden z mála výrobcov magnetických separátorov na celom svete vyrábame rotačný magnetický separátor aj pre prevádzky, v ktorých nie je možné (napr. z technologických dôvodov) prerušiť prevádzku. MSR-AC preto môže vykonávať samočistenie aj magnetickú separáciu súčasne.
 • Veľmi často sa tento separátor používa aj v prevádzkach, v ktorých je síce možné prevádzku prerušiť a separátor vyčistiť, ale separátor možno umiestniť len na neprístupnom mieste, čo znemožňuje jeho pravidelné manuálne čistenie.
 • Po nastavení požadovaných intervalov čistenia (alebo iných atribútov) zariadenie pracuje úplne samostatne, čím z procesu vylučuje ľudský rizikový faktor.
 • Vďaka tomu, že sústava magnetických trubíc nie je statická, ale hriadeľ otáča elektromotor, je takto vytvorené magnetické sito nielen vo veľmi intenzívnom kontakte s prúdiacim materiálom, ale magnetické trubice sú na rozdiel od klasických fixných magnetických roštov tiež rovnomerne po celom obvode vystavené abrazívnemu pôsobeniu padajúceho materiálu (čo vedie k zníženiu rizika prebrúsenia ochranných  trubíc z nehrdzavejúcej ocele a predĺženiu ich životnosti).
 • Ďalšou nespornou výhodou tohto separátora je fakt, že čistený materiál prepadá rotujúcou sústavou magnetických trubíc (rýchlosť rotácie možno nastaviť tak, aby optimálne vyhovovala priestupnosti čisteného materiálu), čím sa eliminuje riziko upchatia separátora.
 • Rotačný separátor sa veľmi ľahko a rýchlo čistí, pretože po stiahnutí krycích trubíc z magnetických jadier zachytené nečistoty z povrchu roštu samovoľne odpadnú.
 • Neodýmové jadrá generujú veľmi silné magnetické pole, ktoré zachytáva feromagnetické častice (vrátane nečistôt zo zmagnetizovanej nehrdzavejúcej ocele) na povrchu krycích trubíc z nehrdzavejúcej ocele.

Ako sa rotačný automatický separátor čistí ?

Intervaly čistenia krycích trubíc z nehrdzavejúcej ocele sú individuálne nastaviteľné podľa stupňa znečistenia produktu a potrieb konkrétneho klienta. Na čo najefektívnejšiu separáciu magnetických častíc je automatický magnetický roštový separátor vybavený silnými neodýmovými magnetmi NdFeB. Automatické čistenie magnetického separátora zabezpečujú pneumatické prvky a plne programovateľná nezávislá riadiaca jednotka. Kompaktný ovládací panel s ľahko ovládateľným dotykovým displejom zaručuje rýchle individuálne nastavenie magnetického separátora pre danú aplikáciu. Automatické čistenie magnetického separátora umožňuje inštaláciu v plne automatizovaných prevádzkach a zabezpečuje tak ich vysokú efektivitu.

Keď materiál padá cez trubicový rošt, magnetické kovové nečistoty sa vďaka silným permanentným magnetom zachytávajú na povrchu vonkajších krycích trubíc z nehrdzavejúcej ocele. Trubicový rotačný rošt zaberá dve tretiny šírky separátora a magnetické jadrá sú permanentne pod vstupom pre kontaminovaný materiál. Vďaka dvojtretinovej dĺžke krycích trubíc sú tak magnetické jadrá trvalo chránené krycími trubicami z nehrdzavejúcej ocele, zatiaľ čo polovica dĺžky krycích trubíc (t. j. časť, ktorá presahuje do zóny aktuálneho čistenia) sa konštantne zbavuje magnetických nečistôt. To zaručuje kontinuitu čistiaceho aj separačného procesu bez nutnosti výrobný cyklus počas magnetickej separácie prerušiť.

Vo vopred nastavených intervaloch sa súprava rotujúcich krycích trubíc posúva pomocou pneumatického pohonu napr. doprava. Počas intervalu čistenia, ktorý si nastavil zákazník,  prebieha výsyp nečistôt zachytených na povrchu krycích trubíc do výsypky odpadu na pravej strane. Po ukončení čistiaceho intervalu sa krycie trubice presunú doľava a zachytené feromagnetické nečistoty opäť padajú do výsypky pre kontaminanty, tentoraz však na ľavej strane. Po ukončení čistiaceho procesu sa krycie trubice magnetických jadier znova presunú vpravo a celý proces sa bez prestávky cyklicky opakuje.

Proces separácie možno sledovať aj prostredníctvom kontrolného okienka v hornej časti separátora.  Vzhľadom na vysoké požiadavky v potravinárskom a farmaceutickom priemysle sa niektoré časti separátora, ktoré prichádzajú do kontaktu s čisteným materiálom, môžu dodávať v leštenom vyhotovení.

Magnetické rotačné separátory s automatickým a kontinuálnym čistením sa používajú na čistenie ťažko priechodných práškových materiálov (napr. mastných) s relatívne vysokým obsahom feromagnetických častíc v rôznych priemyselných odvetviach.

Certifikát TESYDOSOLLAU – naše výrobky zvárajú skutoční profesionáli!

Oprávnenie firmy SOLLAU:
Oprávnenie na zváranie tlakových zariadení podľa PED 2014/68/EU
Certifikát podľa EN-ISO 3834 - 2, EN 1090 - 2, EN 13480 - 1 až 5, EN 13445 - 1 až 5

MSR-AC

Magnetický separátor rotační MSR-AC

 • automatické čistenie bez nutnosti prerušiť tok materiálu
 • rovnomerné opotrebenie ochranného roštu z nehrdzavejúcej ocele
 • husté magnetické sito
 • veľká záchytná magnetická plocha
 • revízny otvor na kontrolu separačného procesu

VýrobOkMax. kapacita (m3/h)Rozmer vstupu/výstupu (mm)Dátová karta
MSR-AC 270 20 270x270 zobraziť PDF
MSR-AC 360 35 360x360 zobraziť PDF

Magnetické separátory vyrábame v týchto troch stupňoch magnetickej indukcie


 Stupeň 1
(Standard)
Stupeň 2
(Najvyššia odtrhová silá)
Stupeň 3
(Najvyššia magnetická indukcia)
Indukcia na jadre 17 000 G 16 100 G 18 700 G
Indukcia na plášti 10 700 G 10 600 G 12 200 G
Odtrhová sila na jadre 107 N 176 N 149 N
Odtrhová sila na plášti 74 N 140 N 101 N

V akých priemyselných odvetviach sa uplatní rotačný magnetický separátor?

Magnetické rotačné separátory sa používajú najmä v oblasti recyklácie a spracovania odpadov, v potravinárskom, farmaceutickom a drevárskom priemysle, pri výrobe a spracovaní plastov či ťažbe a spracovaní nerastov.