Používame súbory cookies

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti, zapamätanie si preferencií a zlepšovanie použiteľnosti webu. Súhlas môžete vyjadriť kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".

Nastavenie Súhlasím

Súhlas môžete tiež odmietnuť.

Preskočiť na obsah

Výhody elektromagnetu MB E

 • automatické čistenie aj bez prerušenia toku materiálu
 • plášť bubna v odolnom vyhotovení z 8 mm hrubej mangánovej ocele
 • vďaka skrutkovým spojom jednoduchá výmena antiabrazívnych krytov
 • elektrické pripojenie: 415 V (vhodné aj pre napätie 400 a 380 V)
 • možnosť vypnúť elektrické napájanie = deaktivácia magnetického poľa napr. pri údržbe
 • nastavenie pozície magnetického jadra

Elektromagnetické bubny MB E

Elektromagnetický bubon je zariadenie na automatickú separáciu magnetických častíc z inertných materiálov. Ak sa v čistenom produkte nachádzajú napr. ostré predmety alebo v prípade vysoko abrazívnych materiálov je elektromagnetický bubon vhodnou náhradou napr. za závesnú elektromagnetickú dosku s automatickým čistením. V porovnaní s permanentnými verziami magnetických separátorov (ktoré bývajú osadené feritovými alebo neodýmovými magnetmi) generujú elektromagnetické bubny oveľa silnejšie magnetické pole (a bez akýchkoľvek "hluchých" miest). Elektromagnetické bubny sú preto vhodnejšie na separáciu väčších a ťažších železných predmetov a používajú sa najmä na čistenie drveného šrotu a automobilov, popolčeka zo spaľovní, zlievarenskej trosky atď. Vďaka svojej magnetickej sile si elektromagnetické bubny ľahšie poradia aj so zachytávaním železných častíc z vyšších vrstiev materiálu a sú tiež jediným riešením pre aplikácie, kde je napr. z prevádzkových alebo servisných dôvodov potrebné z času na čas deaktivovať magnetické pole (čo permanentný magnet neumožňuje).

Přínosy použití separátora

 • vyčistený materiál (bez feromagnetických prímesí)
 • permanentná ochrana technologického zariadenia
 • plynulá výrobná prevádzka
 • automatické čistenie bez nutnosti prerušiť tok materiálu
 • úspora nákladov na obsluhu a zníženie rizika chýb

Ako sa o vás postaráme?

O váš projekt sa postaráme od začiatku až do konca. U nás to objednávkou nekončí. Po celý čas používania separátora vám poskytneme špičkovú podporu.

1.
Prídeme

2.
Zameriame a a navrhneme

3.
Vyrobíme na mieru

4.
Nainštalujeme

5.
Sprevádzkujeme a zaškolíme

6.
Poskytneme autorizovaný servis

Konštrukcia separátora

Srdcom elektromagnetického bubna je zostava stacionárnych elektromagnetických cievok, okolo ktorej sa otáča vonkajší nemagnetický plášť (väčšinou z mangánovej ocele). Efektívnej separácii napomáhajú aj oceľové listové unášače na povrchu plášťa bubna.

Ovládacia skriňa s transformátorom a usmerňovačom

Ovládacia skriňa slúži na riadenie chodu separátora, usmerňovač a transformátor zaisťujú správne elektrické napájanie celého zariadenia (zodpovedajúce konštrukcii elektromagnetu, okolitej teplote, vstupnému napätiu atď.).

Konštrukcia transformátora a usmerňovača

 • zváraná oceľová skriňa s krytom IP 65
 • ukazovateľ hladiny oleja sa nachádza na prednej strane nádrže
 • transformátor má dvojité vinutie v súlade s normou BS EN 60076
 • usmerňovač má parametre normy BS 4417 ABCD
 • prepäťová ochrana: diódová ochrana s rýchlo pôsobiacimi polovodičovými poistkami

Aplikačné možnosti

Materiál môže byť do magnetického separátora privádzaný tromi rôznymi spôsobmi (v závislosti od konfigurácie spracovateľskej linky, do ktorej sa separátor začleňuje):

 • Materiál padá na hornú časť elektromagnetického bubna. Feromagnetické častice sú silným elektromagnetickým poľom priťahované k plášťu bubna a samovoľne odpadávajú do priestoru pod bubnom. Tento spôsob podávania materiálu je ideálny na použitie elektromagnetického bubna MB E RADIAL.
 • Materiál sa privádza k stredovej časti bubna. V tomto prípade sa zachytené železné častice na opačnej strane bubna uvoľnia, možno preto použiť oba typy elektromagnetických bubnov, t. j. MB E AXIAL aj MB E RADIAL.
 • Materiál sa dopravuje k spodnej časti bubna. Magnetický materiál sa zachytáva a udržiava na plášti bubna, kým sa neuvoľní za hornou hranou plášťa bubna. Pri tomto spôsobe podávania materiálu sa používa elektromagnetický bubon MB E AXIAL.

Vo všetkých troch uvedených prípadoch nemá magnetické pole žiadny vplyv na inertný (nemagnetický) materiál, preto vplyvom gravitácie takýto materiál padá z povrchu bubna v smere svojej prirodzenej trajektórie.

MB E AXIAL

Elektromagnetický bubon MB E AXIAL

 • niekoľko magnetických pólov umiestnených paralelne s osou bubna
 • kontinuálne a vysoko intenzívne magnetické pole v zóne separácie
 • rovnomerné opotrebenie plášťa
 • veľmi silná primárna elektromagnetická cievka na maximálnu koncentráciu magnetického poľa v mieste zachytávania feromagnetických častíc
 • slabšia sekundárna cievka na vynesenie železných častíc do výsypného priestoru
 • elektromagnetické cievky s vyššou životnosťou
 • robustné vyhotovenie
 • ozubené reťazové koleso priskrutkované k pohonnej jednotke
 • rozsiahla opčná výbava (zvýšený okraj bubna na zabránenie bočnému úniku materiálu, vonkajší rám, motor s prevodovkou, reťazový pohon, delené reťazové koleso)

MB E AXIAL má niekoľko magnetických pólov, ktoré sú umiestnené paralelne s osou bubna. Prvý pól je extrémne silný a priťahuje feromagnetické častice z podávaného materiálu, ostatné póly slúžia na pridržanie železných častíc na povrchu bubna a na ich vynesenie do výsypného priestoru alebo napr. na pásový dopravník. Konštrukcia bubnov ME B AXIAL je založená na princípe striedania polarity magnetického poľa, čo vedie k „prevracaniu“ magnetických materiálov pri ich pohybe po povrchu bubna a uvoľneniu nekovových materiálov, ktoré sa môžu nachádzať medzi zachytenými železnými predmetmi a elektromagnetickým jadrom. Tento druh elektromagnetického bubna sa používa napr. pri triedení komunálneho odpadu a drvení autovrakov (v rámci dosiahnutia maximálnej čistoty separovaných magnetických materiálov). Na inertný (nemagnetický) materiál nemá pôsobenie magnetického poľa žiadny vplyv (takýto materiál padá z povrchu bubna pôsobením gravitácie v smere svojej prirodzenej trajektórie).

MB E RADIAL

Elektromagnetický bubon MB E RADIAL

 • niekoľko pólov je umiestnených radiálne po celej šírke bubna
 • elektromagnetické cievky koncentrujú maximálne silné magnetického poľa v mieste zachytenia
 • vynášací pól zaisťuje vynesenie železných častíc do výsypného priestoru
 • vysoká prevádzková kapacita
 • ozubené reťazové koleso priskrutkované k pohonnej jednotke
 • rozsiahla opčná výbava (zvýšený okraj bubna na zabránenie bočnému úniku materiálu, vonkajší rám, motor s prevodovkou, reťazový pohon, delené reťazové koleso)

MB E RADIAL má radiálne pólovanie (= všetky elektromagnetické cievky majú rovnakú polaritu a sú umiestnené vedľa seba, čo zaisťuje kontinuálnu radiálnu polaritu po celej šírke bubna). Silné magnetické pole priťahuje magneticky citlivé materiály k povrchu plášťa bubna. Otáčajúci sa plášť prepravuje železné častice pomocou vynášacieho pólu z dosahu magnetického poľa do výsypného priestoru alebo napr. na pásový dopravník. Na inertný (nemagnetický) materiál nemá pôsobenie magnetického poľa žiadny vplyv (takýto materiál padá z povrchu bubna pôsobením gravitácie v smere svojej prirodzenej trajektórie).V akých priemyselných odvetviach sa uplatní samočistiace elektromagnetické bubny

Elektromagnetické bubny, ktoré ponúka firma SOLLAU, s. r. o., sa vyrábajú v spolupráci s renomovaným dlhoročným európskym výrobcom týchto zariadení. Ide o osvedčené separátory, ktoré sa používajú v najnáročnejších priemyselných prostrediach, ako napr. drvenie a likvidácia autovrakov, triedenie a spracovanie komunálneho odpadu, spaľovne komunálneho odpadu, oceliarne spracúvajúce oceľ z trosky atď.